Author Archives: Κατὰ Ματθαῖον

Matthew 28:20

Matt 28:19 [Textus Receptus] διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδού, ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος Ἀμήν   Matt 28:19 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]   Matt 28:19 [Codex … Continue reading

Posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον | Comments Off

Matthew 28:19

Matt 28:19 [Textus Receptus] πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος Matt 28:19 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]   Matt 28:19 [Codex Vaticanus (B) (4th … Continue reading

Posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον | Comments Off

Matthew 28:18

Matt 28:18 [Textus Receptus] καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων, Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς   Matt 28:18 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]   Matt 28:18 [Codex Vaticanus (B) (Gr. 1209) (4th century)] … Continue reading

Posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον | Comments Off

Matthew 28:17

Matt 28:17 [Textus Receptus] καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ· οἱ δὲ ἐδίστασαν   Matt 28:17 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]   Matt 28:17 [Codex Vaticanus (B) (Gr. 1209) (4th century)] 24a c1 και ιδοντες αυτον προσεκυνησαν οι δε … Continue reading

Posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον | Comments Off

Matthew 28:16

Matt 28:16 [Textus Receptus] Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς   Matt 28:16 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]   Matt 28:16 [Codex Vaticanus (B) (Gr. 1209) (4th century)] … Continue reading

Posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον | Comments Off

Matthew 28:15

Matt 28:15 [Textus Receptus] οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. Καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον Matt 28:15 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]   Matt 28:15 [Codex Vaticanus (B) (Gr. 1209) (4th … Continue reading

Posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον | Comments Off

Matthew 28:14

Matt 28:14 [Textus Receptus] καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν   Matt 28:14 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]   Matt 28:14 [Codex Vaticanus (B) (Gr. 1209) (4th century)] 24a c1 … Continue reading

Posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον | Comments Off

Matthew 28:13

Matt 28:13 [Textus Receptus] λέγοντες· Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων   Matt 28:13 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]   Matt 28:13 [Codex Vaticanus (B) (4th century)] 24a c1 λεγοντες ειπατε οτι οι … Continue reading

Posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον | Comments Off

Matthew 28:12

Matt 28:12 [Textus Receptus] καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις   Matt 28:12 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]   Matt 28:12 [Codex Vaticanus (B) (Gr. 1209) (4th century)] 24a c1 και … Continue reading

Posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον | Comments Off

Matthew 28:11

Matt 28:11 [Textus Receptus] Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού, τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα   Matt 28:11 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]   Matt 28:11 [Codex Vaticanus (B) (Gr. 1209) (4th … Continue reading

Posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον | Comments Off