Category Archives: 15. Πρὸς Τιμόθεον Αʹ

St. Paul’s First Epistle To Timothy

1 Timothy 6:11

1 Tim 6:11 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]706 Σὺ δὲ, ὦ ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ταῦτα φεῦγε· δίωκε δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονὴν, πρᾳότητα. *   NA, etc: δέ 1 Tim 6:11 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)] 1 Tim 6:11 … Continue reading

Posted in 15. Πρὸς Τιμόθεον Αʹ | Comments Off on 1 Timothy 6:11

1 Timothy 6:10

1 Tim 6:10 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]706 Ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία· ἧς τινὲς ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως, καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς. *   NA, etc: ἧς τινες 1 Tim 6:10 [Codex Sinaiticus (א or 01) … Continue reading

Posted in 15. Πρὸς Τιμόθεον Αʹ | Comments Off on 1 Timothy 6:10

1 Timothy 6:9

1 Tim 6:9 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]705-706 Οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν, ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα, καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβερὰς, αἵτινες βυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. *   NA, etc: βλαβεράς 1 Tim 6:9 [Codex Sinaiticus (א … Continue reading

Posted in 15. Πρὸς Τιμόθεον Αʹ | Comments Off on 1 Timothy 6:9

1 Timothy 6:8

1 Tim 6:8 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]705 Ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. 1 Tim 6:8 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)] 1 Tim 6:8 [Codex Alexandrinus (Royal MS 1 D VIII) (A02) (5th century)] 1 Tim 6:8 [Codex … Continue reading

Posted in 15. Πρὸς Τιμόθεον Αʹ | Comments Off on 1 Timothy 6:8

1 Timothy 6:7

1 Tim 6:7 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]705 Οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, δῆλον ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα. 1 Tim 6:7 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)] 1 Tim 6:7 [Codex Alexandrinus (Royal MS 1 D VIII) (A02) (5th … Continue reading

Posted in 15. Πρὸς Τιμόθεον Αʹ | Comments Off on 1 Timothy 6:7

1 Timothy 6:6

1 Tim 6:6 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]705 Ἔστι δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας. 1 Tim 6:6 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)] 1 Tim 6:6 [Codex Alexandrinus (Royal MS 1 D VIII) (A02) (5th century)] 1 Tim 6:6 … Continue reading

Posted in 15. Πρὸς Τιμόθεον Αʹ | Comments Off on 1 Timothy 6:6

1 Timothy 6:5

1 Tim 6:5 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]705 Παραδιατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν, καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν. ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων. 1 Tim 6:5 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)] 1 Tim 6:5 [Codex Alexandrinus (Royal … Continue reading

Posted in 15. Πρὸς Τιμόθεον Αʹ | Comments Off on 1 Timothy 6:5

1 Timothy 6:4

1 Tim 6:4 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]705 Τετύφωται μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας· ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ἔρις βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραὶ, *   NA, etc: πονηραί 1 Tim 6:4 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)] 1 Tim 6:4 … Continue reading

Posted in 15. Πρὸς Τιμόθεον Αʹ | Comments Off on 1 Timothy 6:4

1 Timothy 6:3

1 Tim 6:3 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]705 Εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ, καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσι λόγοις τοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῇ κατ’ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, 1 Tim 6:3 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)] 1 Tim 6:3 [Codex Alexandrinus … Continue reading

Posted in 15. Πρὸς Τιμόθεον Αʹ | Comments Off on 1 Timothy 6:3

1 Timothy 6:2

1 Tim 6:2 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]705 Οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας, μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν· ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσι καὶ ἀγαπητοὶ, οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. Ταῦτα δίδασκε, καὶ παρακάλει. 1 Tim 6:2 [Codex Sinaiticus (א or … Continue reading

Posted in 15. Πρὸς Τιμόθεον Αʹ | Comments Off on 1 Timothy 6:2