Category Archives: 19. Πρὸς Ἑβραίους

Epistle To The Hebrews

Hebrews 12:24

Heb 12:24 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]753 Καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ, καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ, κρείττονα λαλοῦντι παρὰ τὸν Ἀβέλ. *   NA. etc:  Ἅβελ Heb 12:24 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)] Heb 12:24 [Codex Alexandrinus (Royal MS 1 D … Continue reading

Posted in 19. Πρὸς Ἑβραίους | Comments Off on Hebrews 12:24

Hebrews 12:23

Heb 12:23 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]753 Πανηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων, καὶ κριτῇ Θεῷ πάντων, καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων, Heb 12:23 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)] Heb 12:23 [Codex Alexandrinus (Royal MS 1 D VIII) (A02) … Continue reading

Posted in 19. Πρὸς Ἑβραίους | Comments Off on Hebrews 12:23

Hebrews 12:22

Heb 12:22 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)] Ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει, καὶ πόλει Θεοῦ ζῶντος, Ἰερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, Heb 12:22 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)] Heb 12:22 [Codex Alexandrinus (Royal MS 1 D VIII) (A02) (5th century)] Heb … Continue reading

Posted in 19. Πρὸς Ἑβραίους | Comments Off on Hebrews 12:22

Hebrews 12:21

Heb 12:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]753 Καὶ, οὕτω φοβερὸν ἦν τὸ φανταζόμενον, Μωσῆς εἶπεν· Ἔκφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος) Heb 12:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)] Heb 12:21 [Codex Alexandrinus (Royal MS 1 D VIII) (A02) (5th century)] Heb 12:21 … Continue reading

Posted in 19. Πρὸς Ἑβραίους | Comments Off on Hebrews 12:21

Hebrews 12:20

Heb 12:20 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]753 (Οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον· Κἂν θηρίον θίγῃ τοῦ ὄρους, λιθοβοληθήσεται, ἢ βολίδι κατατοξευθήσεται. Heb 12:20 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)] Heb 12:20 [Codex Alexandrinus (Royal MS 1 D VIII) (A02) (5th century)] … Continue reading

Posted in 19. Πρὸς Ἑβραίους | Comments Off on Hebrews 12:20

Hebrews 12:19

Heb 12:19 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]753 Καὶ σάλπιγγος ἤχῳ, καὶ φωνῇ ῥημάτων, ἡς οἱ ἀκούσαντες παρῃτήσαντο μὴ προστεθῆναι αὐτοῖς λόγον. Heb 12:19 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)] Heb 12:19 [Codex Alexandrinus (Royal MS 1 D VIII) (A02) (5th century)] … Continue reading

Posted in 19. Πρὸς Ἑβραίους | Comments Off on Hebrews 12:19

Hebrews 12:18

Heb 12:18 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]753 Οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ ὄρει, καὶ κεκαυμένῳ πυρὶ, καὶ γνόφῳ, καὶ σκότῳ, καὶ θυέλλῃ, Heb 12:18 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)] Heb 12:18 [Codex Alexandrinus (Royal MS 1 D VIII) (A02) (5th century)] … Continue reading

Posted in 19. Πρὸς Ἑβραίους | Comments Off on Hebrews 12:18

Hebrews 12:17

Heb 12:17 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]753 Ἴστε γὰρ ὅτι καὶ μετέπειτα θέλων κληρονομῆσαι τὴν εὐλογίαν, ἀπεδοκιμάσθη· μετανοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρε, καίπερ μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν. Heb 12:17 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)] Heb 12:17 [Codex Alexandrinus (Royal MS … Continue reading

Posted in 19. Πρὸς Ἑβραίους | Comments Off on Hebrews 12:17

Hebrews 12:16

Heb 12:16 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]753 Μή τις πόρνος, ἢ βέβηλος, ὡς Ἠσαῦ, ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδοτο τὰ πρωτοτόκια αὐτοῦ. Heb 12:16 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)] Heb 12:16 [Codex Alexandrinus (Royal MS 1 D VIII) (A02) … Continue reading

Posted in 19. Πρὸς Ἑβραίους | Comments Off on Hebrews 12:16

Hebrews 12:15

Heb 12:15 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]752 Ἐπισκοποῦντες μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ· μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ, καὶ διὰ ταὐτῆς μιανθῶσι πολλοί. Heb 12:15 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)] Heb 12:15 [Codex Alexandrinus … Continue reading

Posted in 19. Πρὸς Ἑβραίους | Comments Off on Hebrews 12:15