Author Archives: The Book Of Revelation

Revelation 22:1

Rev 22:1 [Textus Receptus] Καὶ ἔδειξέν μοι καθαρὸν ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου Critical Apparatus : Early Church Fathers A Textual Commentary On Rev 22:1

Posted in 27. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου | Comments Off on Revelation 22:1

Revelation 21:27

Rev 21:27 [Textus Receptus] καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινοῦν, καὶ ποιοῦν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου Critical Apparatus : Early Church Fathers A Textual Commentary On Rev 21:27

Posted in 27. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου | Comments Off on Revelation 21:27

Revelation 21:26

Rev 21:26 [Textus Receptus] καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν Critical Apparatus : Early Church Fathers A Textual Commentary On Rev 21:26

Posted in 27. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου | Comments Off on Revelation 21:26

Revelation 21:25

Rev 21:25 [Textus Receptus] καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ Critical Apparatus : Early Church Fathers A Textual Commentary On Rev 21:25

Posted in 27. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου | Comments Off on Revelation 21:25

Revelation 21:24

Rev 21:24 [Textus Receptus] καὶ τὰ ἔθνη τῶν σωζομένων ἐν τῷ φωτί αὐτῆς περιπατήσουσιν καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν αὐτῶν εἰς αὐτήν Critical Apparatus : Early Church Fathers A Textual Commentary On Rev 21:24

Posted in 27. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου | Comments Off on Revelation 21:24

Revelation 21:23

Rev 21:23 [Textus Receptus] καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν ἐν αὐτῇ ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον Critical Apparatus : Early Church Fathers A Textual … Continue reading

Posted in 27. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου | Comments Off on Revelation 21:23

Revelation 21:22

Rev 21:22 [Textus Receptus] Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστιν καὶ τὸ ἀρνίον Critical Apparatus : Early Church Fathers A Textual Commentary On Rev 21:22

Posted in 27. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου | Comments Off on Revelation 21:22

Revelation 21:21

Rev 21:21 [Textus Receptus] καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαφανής Critical Apparatus : Early Church Fathers A Textual Commentary On Rev … Continue reading

Posted in 27. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου | Comments Off on Revelation 21:21

Revelation 21:20

Rev 21:20 [Textus Receptus] ὁ πέμπτος σαρδόνυξ ὁ ἕκτος σάρδιος· ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος ὁ ὄγδοος βήρυλλος ὁ ἔνατος τοπάζιον ὁ δέκατος χρυσόπρασος ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος Critical Apparatus : Early Church Fathers A Textual Commentary On Rev 21:20

Posted in 27. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου | Comments Off on Revelation 21:20

Revelation 21:19

Rev 21:19 [Textus Receptus] καὶ οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι· ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις ὁ δεύτερος σάπφειρος· ὁ τρίτος χαλκηδών ὁ τέταρτος σμάραγδος Critical Apparatus : Early Church Fathers A Textual Commentary On Rev … Continue reading

Posted in 27. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου | Comments Off on Revelation 21:19