Revelation 21:20

Rev 21:20 [Textus Receptus]
ὁ πέμπτος σαρδόνυξ ὁ ἕκτος σάρδιος· ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος ὁ ὄγδοος βήρυλλος ὁ ἔνατος τοπάζιον ὁ δέκατος χρυσόπρασος ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος

Critical Apparatus :

Early Church Fathers

A Textual Commentary On Rev 21:20

This entry was posted in 27. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου. Bookmark the permalink.

Comments are closed.