Revelation 17:4

Rev 17:4 [Textus Receptus]
καὶ ἡ γυνὴ ἡ περιβεβλημένη πορφύρᾳ καὶ κόκκινῳ, καὶ κεχρυσωμένη χρυσῷ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις ἔχουσα χρυσοῦν ποτήριον ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς γέμον βδελυγμάτων καὶ ἀκάθαρτητος πορνείας αὐτῆς

Critical Apparatus :

Early Church Fathers

A Textual Commentary On Rev 17:4

This entry was posted in 27. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου. Bookmark the permalink.

Comments are closed.