Revelation 4:8

Rev 4:8 [Textus Receptus]
καὶ τέσσαρα ζῷα ἓν καθ’ ἑαυτὸ εἴχον ἀνὰ πτέρυγας ἕξ κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμοντα ὀφθαλμῶν καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντα, Ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος

Critical Apparatus :

Early Church Fathers

A Textual Commentary On Rev 4:8

This entry was posted in 27. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου. Bookmark the permalink.

Comments are closed.