Revelation 8:13

Rev 8:13 [Textus Receptus]
Καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀγγέλου πετωμένου ἐν μεσουρανήματι λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ Οὐαὶ οὐαὶ οὐαὶ τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν

Critical Apparatus :

Early Church Fathers

A Textual Commentary On Rev 8:13

This entry was posted in 27. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου. Bookmark the permalink.

Comments are closed.