Matthew 22:43

Λέγει αὐτοῖς· πῶς οὖν Δαυεὶδ ἐν πνεύματι κύριον αὐτὸν καλεῖ; λέγων·

He says to them, “How then does David in spirit call him Lord? Saying,

Matt 22:43 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]83
Λέγει αὐτοῖς· Πῶς οὖν Δαβὶδ ἐν πνεύματι Κύριον αὐτὸν καλεῖ; λέγων·

Matt 22:43 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc3
Λεγι αυτοις πως ουν δαδ εν πνι καλι κν αυτον λεγων

Matt 22:43 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]1266c1
λεγει αυτοις πως ουν δαυειδ εν πνι καλει αυτον αυτον κν λεγων

Matt 22:43 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]76v
Λεγει αυτοις πως ουν δαυειδ εν πνι καλει αυτον κν λεγων

Matt 22:43 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]43vc1
λέγει αὐτοῖς· πῶς οὖν δαδ · ἐν πνι · κν αὐτὸν καλεῖ· λέγων·

MSS: E, F (f42vc2), G, K, M, S, Ω (p121c1-2), 4, 7, 8, 9 (f61v), 10 (f59v), 11 (f107v), 12 (p150), 13, 43, 44, 201, 438, 490, 556 (f41v), 700 (f68v-69r), 771, 901 (f41r), 1701 (f48r), ℓ339 (f76vc2), ℓ1086 (f93vc2)

Matt 22:43 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]84
Λεγει αυτοις πως ουν δαυειδʹ εν πνι κν αυτον καλει λεγων·

Matt 22:43 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]91
Λεγει αυτοις πως ουν εν πνι κν αυτον καλει λεγων·

Matt 22:43 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܒ݁ܪܽܘܚ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܓ݁ܶܝܪ܂

Matt 22:43 [Vulgate]
ait illis quomodo ergo David in spiritu vocat eum Dominum dicens

Critical Apparatus :

(1) λεγει : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(2) λεγι : א

(3) αυτοις : א, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Peshitta, Vulgate
(4) ADD ο ιησους : L, 1, 22, 33, 157, 892

(5) δαβιδ : Stephanus, Beza, Elzevir
(6) δαυιδ : von Soden
(7) δαυειδ : B, D, W, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott Hort, Weiss
(7) δαδ : א, E, F, G, K, L, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086,
(8) OMIT δαβιδ : Δ

(9) εν πνευματι κυριον αυτον καλει : E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(10) εν πνευματι καλει αυτον κυριον : D, 33, Vulgate?
(11) εν πνευματι καλει κυριον αυτον : L
(12) εν πνευματι καλι κυριον αυτον : א
(13) εν πνευματι καλει αυτον αυτον κυριον : B
(14) καλει κυριον αυτον εν πνευματι : 892

ALTERNATIVE:

(9) εν πνευματι : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(10) καλει κυριον αυτον εν πνευματι : 892§

(11) κυριον αυτον καλει : E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Stephanus, Beza, Elzevir, von Soden
(12) καλει αυτον κυριον : B¹, D, 33, Vulgate?, Lachmann, Tregelles, Westcott & Hort, Weiss
(13) καλει κυριον αυτον : L, 892§, Tischendorf, Westcott Hort (marg.)
(14) καλι κυριον αυτον : א
(15) καλει αυτον αυτον κυριον : B*

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.