Matthew 10:32

Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου, τοῦ ἐν οὐρανοῖς·

Matt 10:32 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]34
Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου, τοῦ ἐν οὐρανοῖς·

MSS: M, W, Y, Δ, 7 (f38r), 8, 22, 201, 438, 439, 700, 2603

Matt 10:32 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
πας ουν οστις ομολογησι εν εμοι εμπροσθεν των ανων ομολογησω καγω εν αυτω εμπροσθεν του πρς μου του εν ουρανοις

Matt 10:32 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Πας ουν οστις ομολογησει εν εμοι εμπροσθεν των ανθρωπων ομολογησω καγω εν αυτω εμπροσθεν του πρς μου του εν τοις ουρανοις

MSS: B, C, K, 13, 43

Matt 10:32 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Πας ουν οστις ομολογησει εν εμοι εμπροσθεν τω- ανων ομολογησω καγω εν αυτω εμπροσθεν του πρς μου του εν τοις ουρανοις·

Matt 10:32 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Πας ουν οστεις ομολογησει εν εμοι ενπροσθεν των ανθρωπων· ομολογησω καγω αυτο- ενπροσθεν του πατρος μου του εν ουρανοις

Matt 10:32 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]31v-32r
Πᾶς οὖν͵ ὅστις ὁμολογήση ἐν εμοιἔμπροσθεν τῶν ανων· ὁμολογήσω καγὼ ἐν αὐτῶ͵ ἔμπροσθεν τοῦ πρς  μου τοῦ ἐν ουνοις·

Μatt 10:32 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]10rc1
πᾶς οὖν Ὅστις ὁμολογήσει ἐν εμοι ἔμπροσθεν τῶν ανων· ὁμολογήσω καγὼ αὐτῶ· ἔμπροσθεν τοῦ πρς μου τοῦ ἐν ουνοις·

Matt 10:32 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]34r
πᾶς οὖν, ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνων · ὁμολογήσω καγὼ ἐν αὐτῶ· ἔμπροσθεν τοῦ πρς μου τοῦ ἐν τοῖς οὐνοις·

Matt 10:32 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]22vc2

Matt 10:32 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]34
Πας ουν οστις ομολογησει εν εμοι εμπροσθεν των ανων  ομολογησω καγω εν αυτω εμπροσθεν του προς μου του εν ουρανοις

Matt 10:32 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]48
Πας ουν· οστις· ομολογησει· εν· εμοι εμπροσθεν των· ανων Ομολογησω καγω· εν· αυτω εμπροσθεν του πρς · μου του εν ουνοις·

Matt 10:32 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]59c1
πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήση ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθε- τῶν ἀνων · ὁμολογήσω καγὼ ἐν αὐτῶ, ἔμπροσθεν τοῦ πρς μου τοῦ ἐν τοῖς οὐνοις·

Matt 10:32 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]32r-v|ϟΓ
πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθε τῶν ἀνων · ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῶ. ἔμπροσθεν τοῦ πρς μου τοῦ ἐν οὐνοις.

Matt 2:23 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]28v
πᾶς οὖν, ὅστις ὁμολογήση<ει> ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνων · ὁμολογήσω καγὼ ἐν αὐτῶ ἔμπροσθεν τοῦ πρς μου τοῦ ἐν τοῖς οὐνοις·

Matt 10:32 [Peshitta]
ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܒ݁ܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܐܰܘܕ݁ܶܐ ܒ݁ܶܗ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܳܒ݂ܝ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ܂

Matt 10:32 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܟܠ ܐܢܫ ܗܟܝܠ ܕܢܘܕܐ ܒܝ ܩܕܡ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܘܐܦ ܐܢܐ ܐܘܕܐ ܒܗ ܩܕܡ ܐܒܐ ܕܒܫܡܝܐ܂

Matt 10:32 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܟܠ ܐܢܫ ܕܢܘܕܐ ܒܝ܂ ܐܦ ܐܘܕܐ ܒܗ ܩܕܡ ܐܒܝ ܕܒܫܡܝܐ

Matt 10:32 [Vulgate]
omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus confitebor et ego eum coram Patre meo qui est in caelis

Critical Apparatus :

(1) οστις : א, B, C, E, G, K, L, M, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, 2603, Majority
(2) οστεις : D

(3) ομολογησει : B, C, D, G, K, L, M, W, Y, Δ, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500c, 700, 2603, Majority
(4) ομολογησι : א
(5) ομολογηση : E, 500*, Ω

(6) εμπροσθεν : א, B, C, E, G, L, M, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 201, 438, 439, 500, 700, 2603, Majority, Origen
(7) ενπροσθεν : D
(8) εμπροσθε : 44

(9) καγω εν αυτω : א, B, C, E, M, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, 2603, Majority, Origen
(10) OMIT εν : G
(11) καγω αυτον : D
(12) αυτον καγω : L

(13) εμπροσθεν : א, B, C, E, K, L, M, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, 2603, Majority, Origen
(14) ενπροσθεν : D

(15) ουρανοις : א, D, E, G, L, M, W, Y, Δ, 7, 8, 22, 44, 201, 438, 439, 700, 2603, Majority, Origen
(16) τοις ουρανοις : B, C, K, Ω, 13, 43, 500

 

ϟΔ  / Β  :

7 (f38r), 2603 (f16v|36)

 

Early Church Fathers

(1) Origen (Εις Μαρτυριον Προτρεπτικος, Origenes Werke, Vol. 1, p10, 25)
ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, κἀγὼ ὁμολογήσω ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

 

A Textual Commentary On Matthew 10:32:

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.