Matthew 15:20

ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον· τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν, οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

These are the things which defile a man, but to eat with unwashed hands does not defile a man.

Matt 15:20 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]55
Ταῦτά ἐστι τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον· τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶ φαγεῖν, οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

MSS: M, S (f47r-v), Y, Ω, 1, 4 (f33r-v), 7, 8, 9, 10, 11 (f76v-77r), 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490 (f32vc2), 500, 556 (f28r), 700, 901 (f30v), 1582, 1701 (f29v), ℓ339

Matt 15:20 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f1vc1
Ταυτα εστιν τα κοινουντα τον ανον το δε ανιπτοις χερσιν φαγιν ου κοινοι τον ανον

Matt 15:20 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]13ac3
ταυτα εστιν τα κοινουντα τον ανθρωπον το δε ανιπτοις χερσιν φαγειν ου, κοινοι τον ανθρωπον

Matt 15:20 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ταυτα εστιν τα κοινουντα τον ανον· το δε ανιπτοις χερσιν φαγειν ου κοινει τον ανον·

Matt 15:20 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]50v
Ταυτα εισιν τα κοινωνουντα τον ανθρωπον το δε ανειπτοις χερσιν φαγειν ου κοινωνει τον ανθρωπον

Matt 15:20 [Codex Boreelianus (F09) (9th century)]20vc2
ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἀνον· τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσι–

* lacunae until Mt 15:31

Matt 15:20 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]24rc1-2
ταῦτά ἐστὶν· τὰ κοινοῦντα τὸν ανον· τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν· οὐ κοινοῖ τὸν ανον·

MSS: B, G, E (f49v), Σ

Matt 15:20 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]56
ταυτα εστιν τα κοινουντα τον ανθρωπον το δε ανιπτοις χερσιν φαγειν ου κοινοι τον ανον

Matt 15:20 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]65-66
Ταυτα εστιν τα κοινουντα τον ανον Το δε ανιπτοις χερσιν φαγειν ου κοινοι τον ανον

Matt 15:20 [Peshitta]
ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕ݁ܰܡܣܰܝܒ݂ܳܢ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܠܥܰܣ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܡܫܳܓ݂ܳܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܝܰܒ݂܂

Matt 15:20 [Vulgate]
haec sunt quae coinquinant hominem non lotis autem manibus manducare non coinquinat hominem

Critical Apparatus :

(1) εστι : L, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(2) εστιν : א, B, C, E, F, G, K, W, Δ, Σ
(3) εισιν : D

(4) κοινουντα : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(5) κοινωνουντα : D

(6) τον ανθρωπον : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(7) των ανθρωπων : L¿ (ανων)

(8) ανιπτοις : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(9) ανειπτοις : D

(10) χερσι : K, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, ℓ339
(11) χερσιν : א, B, C, D, E, F, G, L, W, Δ, Σ, 13, 33, 892

(12) φαγειν : B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(13) φαγιν : א

(14) κοινοι : א, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(15) κοινει : C  (Tischendorf erratum)
(16) κοινωνει : D

(17) ανθρωπον : א, B, C, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(18) ανθρωπων : L¿ (ανων)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 15:20

(a) It may be worthy of remark that in the last reading given κοινοι is the reading of C. The text of that MS., as edited by Tischendorf, appears to have κοινει, but he has himself pointed out that that was an erratum ; but as this was done in another publication, the correction has been overlooked.
(S. P. Tregelles, An Introduction to the Textual Criticism of the New Testament, p. 354)

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.