Matthew 16:17

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτῷ· μακάριος εἶ Σίμων βαρ Ἰωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι, ἀλλ’ ὁ πατήρ μου, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

And Jesus answered, he said to him, “Blessed are you Simon bar Jona, because flesh and blood did not reveal it to you, but my Father who is in Heaven.”

Matt 16:17 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]59
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτῷ· Μακάριος εἶ Σίμων βαρ Ἰωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ’ ὁ πατήρ μου, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

MSS: Y, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 500c (f42v-43r), 556, 700, 892, 901 (f32r)

Matt 16:17 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2rc1
αποκριθεις δε ο ΙC ειπεν αυτω μακαριος ει σιμων βαρ ϊωνα οτι σαρξ και αιμα ουκ απεκαλυψεν σοι αλλα ο πηρ μου ο εν τοις ουρανοις

Matt 16:17 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14ac1
αποκριθεις δε ο ΙC ειπεν αυτω μακαριος ει σιμων βαρ ϊωνα οτι σαρξ και αιμα ουκ απεκαλυψεν σοι αλλ ο πατηρ μου ο εν ουρανοις

Matt 16:17 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Και αποκριθεις ο ΙC ειπεν αυτω· μακαριος ει σιμων βαρ ϊωνα· οτι σαρξ και αιμα ουκ απεκαλυψεν σοι· αλλ ο πηρ μου ο εν τοις ουρανοις·

Matt 16:17 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]53v
Αποκριθεις δε ο ιης ειπεν μακαριος ει σιμων βαρ ιωνα οτι σαρξ και αιμα· ουκ απεκαλυψεν σοι αλλ ο πατηρ μου ο εν τοις ουρανοις

Matt 16:17 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]26vc1-2
καὶ ἀποκριΘεὶς ὁ ΙC· εἶπεν αὐτῶ. μακάριος εἶ σίμων βὰρ ϊωνᾶ· ὅτι σαρξ καὶ αἷμα· οὐκ απεκάλυψέν σοι· ἀλλ’ ὁ πηρ μου ὁ ἐν τοῖς ουνοις·

MSS: E, F (f23rc1), G, L (f215vc1), M, S, W, Ω, 1701 (f32r), ℓ1086 (f315vc2)

Matt 16:17 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]59
Και αποκριθεις ο ΙC ειπεν αυτω μακαριος ει σιμων βαρ ιωνα οτι σαρξ και αιμα ουκ απεκαλυψεν σοι αλλ’ ο πηρ μου ο εν τοις ουρανοις·

Matt 16:17 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]69
Και αποκριθεις ΙC ειπεν αυτω· Μακαριος ει σιμων βαρ Ιωνα. Οτι σαρξ και αιμα ουκ απεκαλυψεν σοι. Αλλ ο πηρ μου ο εν τοις ουνοις

Matt 16:17 [Peshitta]
ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܛܽܘܒ݂ܰܝܟ݁ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܪܶܗ‌ܕ݁ܝܰܘܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܠܳܐ ܓ݁ܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܒ݂ܝ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ܂

Matt 16:17 [Vulgate]
respondens autem Iesus dixit ei beatus es Simon Bar Iona quia caro et sanguis non revelavit tibi sed Pater meus qui in caelis est

Critical Apparatus :

(1) και αποκριθεις : C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, ℓ1086, Majority
(2) αποκριθεις δε : א, B, D, 1, 13, 33, 157, 1582

(3) ο ιησους : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(4) OMIT ο : Δ

(5) ειπεν αυτω : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(6) OMIT αυτω : D

(7) αιμα : א, B, C, D, E, F, G, K¹, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(8) αι : K*

(9) απεκαλυψε : Y, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500c, 556, 700, 892, 901
(10) απεκαλυψεν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 13, 33, 500*, 1582, 1701, ℓ1086

(11) αλλ : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(12) αλλα : א

(13) εν τοις ουρανοις : א, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(14) OMIT τοις : B
(15) ουρανιος : 13

 

 

ΡΞΖ / Ι :

K (f49r), S (f49rc2), Ω (f90c2), 4 (f35r), 7 (f47v), 11 (f81r), 12 (p117), 13 (f21vc2), 22 (f32r), 44 (f46v), 438 (f74r), 490 (f34vc1), 500 (f42v-43r), 556 (f30r), 700 (f52v)

ΡΞϚ :

1582 (f45r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 16:17

(a) In St Matthew, Simon Peter is called Bar-Jona (Matt. xvi. 17); i.e. son of Jona (or Jonan or Jonas). Accordingly in the received text of St John also he appears in not less than four passages (i. 42, xxi. 15-17) as Simon son of Jona (or Jonan or Jonas). But there can be no reasonable doubt that the correct reading in all these four passages is ‘Simon son of Joannes’ the Hebrew and Aramaic Johanan, the English John—and that later transcribers have altered it to make it accord with the form adopted by St Matthew. Here there is an apparent discrepancy, which however disappears on examination ; for we find that Jona or Jonan or Jonas is more than once used in the LXX version of the Old Testament as a contracted form of the name Johanan, Johannes, or John. Thus the statements of the two evangelists are reconciled ; and we owe it to the special knowledge derived from the Fourth Gospel that the full and correct form is preserved.
(J. B. Lightfoot, Biblical Essays, pp. 18-19)

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.