Matthew 18:15

Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου.

Matt 18:15 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]65
Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε, καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

MSS: G, K, Y, Δ, 44, 438, 700, ℓ1 (f99v-100r)

Matt 18:15 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3rc1
Εαν δε αμαρτηση ὁ αδελφος σου ϋπαγε ελεγξον αυτον μεταξυ σου ϗ αυτου μονου εα- σου ακουση εκερδησας τον αδελφον σου

Matt 18:15 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]15ac2
εα- δε αμαρτηση ο αδελφος σου υπαγε και ελεγξον αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου εαν σου ακουση εκερδησας τον αδελφον σου

MSS: B, 22

Matt 18:15 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]59v
: Εαν δε αμαρτηση εις σε ο αδελφος σου ϋπαγε ελενξον αυτον· μεταξυ σου και αυτου μονου· εαν σου ακουση εκερδησες τον αδελφον σου

Matt 18:15[Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]31rc1-2
Ἐὰν δὲ ἁμαρτήση εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου· ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν· μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούση· ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

Matt 18:15 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]40rc2

Matt 18:15 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]66
Εαν δε αμαρτη εις σε ο αδελφος σου υπαγε και ελεγξε αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου εαν σου ακουση εκερδησας τον αδελφον σου

Matt 18:15 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]74
Εαν δε αμαρτηση εις σε ο αδελφος σου Υπαγε και ελεγξον αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου. Εαν σου ακουση εκερδησας τον αδελφον σου

Matt 18:15 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]98c2
Ἐὰν δὲ ἁμαρτήση εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου. ὕ(…)ε καὶ ἔλλεγξον αὐτὸν· μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούση· ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

Matt 18:15 [Minuscule 43 (MS 8409) (11th century)]41v
Ἐὰν δὲ ἁμαρτή εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν. μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούση, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

MSS: 8, 43

Matt 18:15 [Minuscule 69 (Codex Leicestrensis) (Cod. 6D 32/1) (15th century)]1r
… σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ ἐκέρδησας τ{ὸν} ἀδελφόν σου

* {ὸν} = lacunae from Mt 1:1

Matt 18:15 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]47rc2
ἐὰν δὲ ἁμαρτή εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σȣ, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν. μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτȣ μόνου· ἐάν σου ἀκȣση, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

Matt 18:15 [Peshitta]
ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܣܟ݁ܶܠ ܒ݁ܳܟ݂ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܙܶܠ ܐܰܟ݁ܶܣܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܰܝܢܰܝܟ݁ ܘܠܶܗ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܢ ܫܰܡܥܳܟ݂ ܝܺܬ݂ܰܪܬ݁ ܐܰܚܽܘܟ݂܂

Matt 18:15 [Vulgate]
si autem peccaverit in te frater tuus vade et corripe eum inter te et ipsum solum si te audierit lucratus es fratrem tuum

Critical Apparatus :

(1) δε : א, B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 69, 201, 438, 700, 892, 1582, ℓ1, ℓ339, Majority
(2) OMIT δε : 13

(3) αμαρτηση : א, B, D, G, K, Y, Δ, Ω, 13, 22, 44, 438, 700, 892, ℓ1, Majority
(4) αμαρτησει : ℓ339
(5) αμαρτισει : L
(6) αμαρτη : W, 7, 8, 43, 201, 1582

(7) εις σε : D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 43, 44, 201, 438, 700, 892, 1582c, ℓ1, ℓ339, Majority
(8) OMIT εις σε : א, B, 22, 1582*

(9) και ελεγξον : B, G, K, L, Y, Δ, 8, 13, 22, 43, 44, 438, 700, ℓ339, ℓ1, Majority
(10) και ελλεγξον : Ω
(11) και ελεγξε : W
(12) ελενξον : D
(13) OMIT και : 7, 201, 892, 1582, א

(14) ακουση : א, B, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 69, 201, 438, 700, 892, 1582, ℓ1, ℓ339, Majority
(15) ακουσει : L

(16) εκερδησας : א, B, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 69, 201, 438, 700, 892, 1582, ℓ1, ℓ339, Majority
(17) εκερδισας : L
(18) εκερδησες : D

 

 

ΡΠΓ / Ε :

D (f59v), Ω (f98c2), 7 (f50r), 13 (f24rc2), 22 (f35v), 892 (f71v)

 

A Textual Commentary On Matthew 18:15

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.