Matthew 20:32

Καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς, ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν· τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν;

And Jesus standing still, called them and said, “What do you want me to do for you?”

Matt 20:32 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]74
Καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτοὺς, καὶ εἶπε· Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν;

MSS: Y, 7 (f53v), 8, 12 (p138), 201, 438 (f90v-91r), 490 (f41vc1), 502 (f32r), 771?

Matt 20:32 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4rc4
Και στας ο ΙC εφωνησεν αυτους και ειπεν τι θελετε ϊνα ποιησω ϋμιν

Matt 20:32 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]16bc2-3
και στας ΙC εφωνησεν αυτους και ειπεν τι θελετε ποιησω υμιν

Matt 20:32 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]36
και στας ο ΙC εφωνησεν αυτους και ειπεν· τι θελεις ποιησω υμιν·

Matt 20:32 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]67v
Και στας ο ιης εφωνησεν αυτους και ειπεν τι θελεται ποιησω ϋμειν·

Matt 20:32 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]37rc2
καὶ στὰς ὁ ΙC ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν.

MSS: E (f65r), G, K, L, M, S, Δ, Ω, 1, 4, 13, 22 (f41r), 33, 43, 44, 556 (f37r), 700, 1582, 1701 (f42r), ℓ1086 (f86vc2)

Matt 20:32 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]75
Και στας ο ΙC εφωνησεν αυτους και ειπεν τι θελεται ποιησω ὑμιν

Matt 20:32 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]82
Και στας ο ΙC εφωνησεν αυτους και ειπεν· Τι θελετε ποιησω υμιν.

Matt 20:32 [Peshitta]
ܘܩܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ܂

Matt 20:32 [Vulgate]
et stetit Iesus et vocavit eos et ait quid vultis ut faciam vobis

Critical Apparatus :

(1) ο ιησους : א, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) OMIT ο : B

(3) αυτους : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(4) αυτοις : 157, 500, 501, ℓ339

(5) και ειπε : Y, 7, 8, 12, 157, 201, 438, 490, 502, 771, 901
(6) και ειπεν : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 9, 11, 13, 22, 33, 43, 44, 501, 556, 700, 892, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086,
(7) λεγων : 10
(8) OMIT και ειπε : 500

(9) θελετε : א*, B, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771?, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) θελεται : D, W
(11) θελεις : C
(12) θελετε ινα : 892, 901, ¹א

(12) υμιν : א, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(13) υμειν : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 20:32

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.