Matthew 26:69

Ὁ δὲ Πέτρος ἔξω ἐκάθητο ἐν τῇ αὐλῇ· καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα· καὶ σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου.

Matt 26:69 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]105
Ὁ δὲ Πέτρος ἔξω ἐκάθητο ἐν τῇ αὐλῇ· καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη, λέγουσα· Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου.

MSS: A, E, F, G, K, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901 (f49r), 1701, ℓ339 (iii) (f175rc2), ℓ339 (iv) (f184rc1), ℓ1086 (iv) (f219vc2)

Matt 26:69 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8vc4
Ο δε πετρος εκαθητο εξω εν τη αυλη και προσηλθεν αυτω μια παιδισκη λεγουσα και συ ησθα μετα ΙΥ του γαλιλεου

Matt 26:69 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]3vc2
Ο δε πετρος εξω εκαθητο εν τη αυλη· και προσηλθεν αυτω μια παιδισκη λεγουσα· και συ ησθα μετα ΙΥ του γαλιλαιου·

Matt 26:69 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22ac3|ΡΝΔ
ο δε πετρος εκαθητο εξω εν τη αυλη και προσηλθεν αυτω μια παιδισκη λεγουσα και συ ησθα μετα ΙΥ του γαλειλαιου

Matt 26:69 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]47-48
Ο δε πετρος εξω εκαθητο εν τη αυλη· και προσηλθεν αυτω μια παιδισκη λεγουσα· και συ ησθα μετα ΙΥ του ναζωραιου·

Matt 26:69 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]95v|176
: Ο δε πετρος εκαθητο· εξω εν τη αυλη και προσηλθεν αυτω· μια παιδισκη λεγουσα και συ ησθα μετα ιηυ του γαλειλαιου

Matt 26:69 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]58rc2
ὁ δὲ πέτρος ἔξω ἐκάθητο ἐν τη αὐλῆ· καὶ προσῆλθεν αὐτῶ μία παιδίσκη λέγουσα· καὶ σὺ ἦσθα μετὰ ΙΥ τοῦ γαλιλαίου

Matt 26:69 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]104
Ο δε πετρος εξω εκαθητο εν τη αυλη   και προσηλθεν αυτω μια παιδισκη λεγουσα  και συ ησθα μετα ΙΥ του γαλιλαιου

Matt 26:69 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]119
Ο δε πετρος εξω εν τη αυλη εκαθητο· Και προσηλθεν αυτω μια παιδισκη λεγουσα· Και συ ησθα μετα ΙΥ του γαλιλαιου.

Matt 26:69 [Peshitta]
ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܒ݁ܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܘܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܢܳܨܪܳܝܳܐ܂

Matt 26:69 [Vulgate]
Petrus vero sedebat foris in atrio et accessit ad eum una ancilla dicens et tu cum Iesu Galilaeo eras

Critical Apparatus :

(1) εξω εκαθητο εν τη αυλη : A, C, E, F, G, K, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1701, 2953?, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv), Scholz
(2) εξω εκαθητω εν τη αυλη : M
(3) εκαθητο εξω εν τη αυλη : א, B, D, L, 1, 13, 33, 157, 1582
(4) εξω εν τη αυλη εκαθητο : Δ
(5) OMIT εξω : 892

(6) παιδισκη : א, A, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(7) πεδισκη : L

(8) γαλιλαιου : A, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), Scholz
(9) γαλειλαιου : B, D
(10) γαληλαιου : ℓ1086 (iii)
(11) γαλιλεου : א
(12) ναζωραιου : C, Peshitta (ܢܨܪܝܐ)

 

 

MSS:

(i) 2953 (f1vc1) is lacunose from καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη

 

 

ΞϚ : Περὶ τῆς ἀρνήσεως τοῦ Πέτρου

 

ΞϚ : Περὶ τῆς ἀρνήσεως Πέτρου

1701

ΞϚ : Αρνησις Πέτρου

F
 

ΤΙΔ / Α :

A (f3vc2), D (f95v|176), F (f61vc2), L (f64rc2), S (f72vc2-73rc1), Y (f70r|141), Ω (p148c1), 4 (f57v-58r), 7 (f65r), 13 (f39vc1-2), 22 (f58v), 44 (f73v), 157 (f99r), 438 (f125r), 490 (αρνησις πετρου) (f55rc2), 892 (f104r), 1582 (f74v), 1701 (f61v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 26:69

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.