Matthew 27:45

Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, ἕως ὥρας ἐνάτης.

Matt 27:45 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]110
Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, ἕως ὥρας ἐννάτης.

MSS: G, 700*? (f86r), ℓ339* (ii) (f188vc1)

Matt 27:45 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1vc2
Απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο÷ εως ωρας ενατης

* ┬ ÷εφ ολην την γην

Matt 27:45 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4vc2
Απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην εως ωρας ενατης·

MSS: A, K, S, Y, Ω, 7, 8, 22 (f61v), 43, 44, 201, 438, 700, 771, 1582 (f77v), ℓ339 (iii) (f193rc1), ℓ339 (iv) (f197vc2)

Matt 27:45 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]23ac3
απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην εως ωρας ενατης

Matt 27:45 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]99v|184
: Απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην· εως ενατης ωρας

Matt 27:45 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]62rc1
Ἀπο δε ἑκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπι πάσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐννάτης.

Matt 27:45 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]67rc2

Matt 27:45 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]108
Απο δε εκτης ωρας εγενετο σκοτος επι πασαν την γην εως ωρας ενατης

Matt 27:45 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]124
Απο δε εκ της ωρας εγενετο σκοτος επι πασαν την γην εως ωρας ενατης·

Matt 27:45 [Peshitta]
ܡܶܢ ܫܶܬ݂ ܫܳܥܺܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܗܘܳܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܫܳܥܶܐ ܬ݁ܫܰܥ܂

Matt 27:45 [Vulgate]
a sexta autem hora tenebrae factae sunt super universam terram usque ad horam nonam

Critical Apparatus :

(1) σκοτος εγενετο : א, A, B, D, G, K, L, S, Y, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv)
(2) εγενετο σκοτος : W, Δ

(3) επι πασαν την γην : A, B, D, G, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), Peshitta, Vulgate
(4) εφ ολην την γην : א1
(5) OMIT επι πασαν την γην : א*

(6) ωρας εννατης : G, 700*?, ℓ339* (ii), Scholz
(7) ωρας ενατης : א, A, B, K, L. S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700c?, 771, 1582, ℓ339c (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv),
(8) ενατης ωρας : D, 892

 

ΤΜ / Β :

A (f4vc2), D (f99v|184), S (f75rc2), Y (f74v|150), Ω (p154c1), 7 (f66v), 22 (f61v), 44 (f76v), 201 (f72rc2), 438 (f130r), 892 (f108r), 1582 (f77v)

 

A Textual Commentary On Matthew 27:45

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.