Matthew 4:6

καὶ λέγει αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ· ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ· καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

and says to him, “If you are the Son of God, throw yourself down; for it is written, ‘He shall command his angels concerning you, and in their hands they will bear you up, lest at any time you dash your foot against a stone.'”

Matt 4:6 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]9
Καὶ λέγει αὐτῷ· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ· Ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

MSS: B, M, 1, 3 (p9-10), 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 (f20r-v), 12, 15, 17, 19, 20, 22 (f10r), 23 (f6r-v), 24, 26 (f13r), 27 (f29r-v), 34 (f21v-22r), 35, 36, 43, 44, 72, 83, 109, 113, 201, 230 (f19vc2), 438, 439, 476, 478, 490, 500, 504, 505 (f5v), 556 (f5v-6r), 700 (f18v-19r), 892, 901 (f12r), 1203 (f11r-v), 1582, 2603, ℓ1086 (f301rc1-2)

Matt 4:6 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
και λεγει αυτω ει ὑϊος ει του ΘY βαλε σεαυτον κατω: γεγραπται γαρ ὁτι τοις αγʼγελοις ἁυτου εντελειτε περὶ σου και επι χειρων αροῦσίν σε μήποτε προσκόψης προς λιθον τον ποδα σου·

Matt 4:6 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
και λεγει αυτω ει υιος ει του ΘY βαλε σεαυτον κατω γεγραπται γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου και επι χειρων αρουσι σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου

Matt 4:6 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και λεγει αυτω ει υς ει του ΘY βαλε σεαυτον εντευθεν κατω· γεγραπται γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου· και επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου ·

Matt 4:6 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]8v|18
και λεγει αυτω ει ϋιος ει του ΘY· βαλε σεαυτον κατω γεγραπται γαρ· οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου και επει χειρων αιρουσιν σε· μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου

F. H. Scrivener’s edition of Codex Bezae:
και λεγει αυτω ει υιος ει θυ θυ· βαλε σεαυτον κατω γεγραπται γαρ· οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου και επει χειρων αιρουσιν σε· μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου

Matt 4:6 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]9v
και λεγει αυτω· ει υς ει του ΘY βαλε σεαυτον κατω· γεγραπται γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου· και επι χειρων αρουσιν σε, μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου·

MSS: E, K, S (f22rc2-vc1), Δ, Ω, 21 (f4v), 33, 65 (f12r), 699 (f4r-v)

Matt 4:6 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]19r
καὶ λέγει αὐτῶ· εἰ υς  εἶ τοῦ ΘY· βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ· ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ· καὶ ἐπι χειρῶν ἀροῦσίν σε· μήποτε προσκόψης προς λίθον τὸν πόδα σου·

Matt 4:6 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]9rc1
ϗ λέγει αὐτῶ· εἰ υς  εἶ τοῦ ΘY βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπτε γὰρ, ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖτε περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσιν σε· μήποτε πρὸσκοψης πρὸς λίθον τὸν πόδα σου·

Matt 4:6 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Και ειπεν αυτω ει υϊος ει του ΘY βαλε σεαυτον κατω γεγραπται γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου και επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου

Matt 4:6 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]27-28
Και λεγει αυτω Ει υιος ει του ΘY βαλε σε αυτον κατω· Γεγραπται γαρ· Οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου και επι χειρων αρουσιν σε· Μη ποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου·

Matt 4:6 [Minuscule 1 (12th century)]163v
Ϗ λέγει αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θυ, βάλε σε αυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ· ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ· καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε· μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου·

Matt 4:6 [Minuscule 44 (12th century)]18r
καὶ λέγει αὐτῷ· εἰ υς εἶ τοῦ θυ. βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ. ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ· καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε. μήποτε προσκόψης π{ρὸ} λίθον τὸν πόδα σου·

Matt 4:6 [Minuscule 72 (11th century)]9v
καὶ λέγει αὐτῶ· εἰ υς  εἶ τοῦ θυ. βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ. ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ· καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε. μήποτε προσκόψης πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

Matt 4:6 [Minuscule 83 (11th century)]44
καὶ λέγει αὐτῶ εἰ υἱὸς εἶ τȣ θ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ· καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀρȣσί σε· μήποτε προσκόψης πρὸς λίθον τὸν πόδα σου·

Matt 4:6 [Minuscule 109 (1326)]29v
Ϗ λέγει αὐτῷ, εἰ ὑὶς εἶ τοῦ θυ βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ. ὅτϊ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περῒ σοῦ, καὶ ἐπῒ χειρῶν ἀροῦσΐ σε μήποτε προσκόψης πρὸς λΐθον τὸν πόδα σου·

Matt 4:6 [Minuscule 113 (11th century)]31r
καὶ λέγει αὐτῶ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θυ, βάλε σεαυτ{ὸν} κάτω· γέγραπται γὰρ· ὅτϊ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ· καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε· μήποτε προσκόψης πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

Matt 4:6 [Minuscule 201 (1357)]14vc2-15rc1
Ϗ λέγει αὐτῶ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θ, βάλε σεαυτὸν κάτω· Γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτȣ ἐντελεῖται περὶ σοῦ· Ṡ ἐπὶ χειρῶν ἀρȣσί σε· μήποτε προσκόψης πρὸς λΐθον τὸν πόδα σου.

Matt 4:6 [Minuscule 438 (12th century)]21r-v
καὶ λέγει αὐτῶ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ· ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ· καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε μήποΤε προσκόψης πρ{ὸς} λίθον τὸν πόδα σου·

Matt 4:6 [Minuscule 439 (1159)]13vc1
καὶ λέγει αὐτῶ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ· ὅτι τ{οῖς} ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ· καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσι σε· μήποτε προσκόψης πρὸς λίθον τὸν πόδα σου·

Matt 4:6 [Minuscule 476 (11th century)]12r
καὶ λέγει αὐτῷ· εἰ υς  εἶ τοῦ θυ. βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ· ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ. καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε· μήποτε προσκόψης. πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

Matt 4:6 [Minuscule 478 (10th century)]13r
καὶ λέγει αὐτῶ· εἰ υς  εἶ τοῦ θυ. βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ. καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε. μήποτε προσκόψης πρὸς λίθον τὸν πόδα σου·

Matt 4:6 [Minuscule 504 (1033)]16v
καὶ λέγει αὐτῷ. εἰ ὓσ εἶ τοῦ θυ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ. ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ· καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε μήποτε προσκόψης πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

Matt 4:6 [Minuscule 1424 (10th century)]10r
Ϗ λέγει αὐτῶ· εἰ υσς εἶ τοῦ θυ. βάλλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ· ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ· Ṡ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε. μήποτε προσκόψει πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

Matt 4:6 [Peshitta]
ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܢ ܒ݁ܪܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܫܕ݂ܺܝ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܢܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܥܠܰܝܟ݁ ܘܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܢܶܫܩܠܽܘܢܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܩܶܠ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܪܶܓ݂ܠܳܟ݂܂

Matt 4:6 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢ ܒܪܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܐܪܡܐ ܢܦܫܟ ܠܬܚܬ܂ ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܠܡ̈ܠܐܟܘܗܝ ܢܦܩܕ ܥܠܝܟ܂ ܕܥܠ ܕܪ̈ܥܝܗܘܢ ܢܫܩܠܘܢܟ܂ ܕܠܐ ܡܡܬܘܡ ܬܬܩܠ ܒܪܓܠܟ ܒܟܐܦܐ܂

Matt 4:6 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܐܢ ܒܪܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܦܠ ܡܢ ܗܡܟܐ ܟܬܝܒ ܗܘ ܓܝܪ ܕܠܡܠܐܟܘܗܝ ܢܦܩܕ ܥܠܝܟ ܕܢܢܛܪܘܢܟ ܘܥܠ ܕܪܥܝܗܘܢ ܢܫܩܠܘܢܟ ܕܠܐ ܬܬܩܠ ܒܪܓܠܟ ܒܟܐܦܐ

Matt 4:6 [Vulgate]
et dixit ei si Filius Dei es mitte te deorsum scriptum est enim quia angelis suis mandabit de te et in manibus tollent te ne forte offendas ad lapidem pedem tuum

Critical Apparatus :

(1) λεγει : א, B, C, D, E, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(2) ειπεν : W, 157

(3) ει (ii) : א, B, C, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(4) η : 9

(5) βαλε : א, B, C, D, E, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(6) βαλλε : 1424

(7) σεαυτον : א, B, D, E, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(8) ADD εντευθεν : C

(9) γεγραπται :  א, B, C, D, E, K, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(10) γεγραπτε : L

(11) εντελειται : B, C, D, E, K, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, ℓ1086, Majority
(12) εντελλειται : 501
(13) εντελειτε : א, L, 13, 18, 2835,

(14) επι : א, B, C, E, L, S, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1424, 1582, 2603, 2835?, ℓ1086, Majority
(15) επει : D

(16) αρουσι : B, M, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 36, 43, 44, 72, 83, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, ℓ1086, Majority
(17) αρουσιν : א, C, D, E, K, L, S, Δ, Σ, Ω, 2, 13, 21, 33, 65, 699, 1424, 2835

(18) προσκοψης : א, B, C, D, E, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27?, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 83, 157, 201, 230, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, ℓ1086, Majority(18) προσκοψις : 2
(19) προσκοψει : 1424

 

 

Tischendorf Mt 4:6 Tischendorf Mt 4:6

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 4:6

(a) γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου – The quotation is from  the LXX version of Psa 90:11 (91:11):

ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου

See Luke 4:11.

(b) Another attempt to conform a quotation to the Old Testament (in the Syriac version) appears in Mt. 4.6. Here the promise that angels will bear one up on their hands (πὶ χειρῶν) was brought into closer harmony with the Syriac Psalter (91.12), which reads ܥܠ ܕܪ ܥܝ܅ܗܘܢ, “on their arms (or shoulders)”-contrary to the Hebrew, עַל־כַּפַּיִם, and the Septuagint, πὶ χειρῶν.3 The reading of the Persian Harmony, sulle loro braccia, is in conformity with the Arabic Diatessaron, على ازرعهم, “upon their arms.” Furthermore, even though Ephraem does not quote the entire promise (simply “they shall keep thee, lest at any time thy foot be dashed against a stone”), in his subsequent comments he discloses that he is aware of the tradition regarding the arms or shoulders of the angels.1 This variant, it may be remarked, has left no trace among the Western witnesses to Tatian, being confined to the Eastern orbit, including also the Sinaitic and Curetonian Syriac and two manuscripts of the Peshitta.2

 

3 The meaning of χείρ, “hand and arm, arm,” is confined almost entirely to poetry and medical authors (see, inter alios, Stephanus, Thesaurus graecae linguae, s.v., init.).

1 Ephraem’s comment uses the Armenian word P~f6″,J!;t! • which usually
means “shoulders. middle of the back” (Moesinger translates: in medio dorso suo; Leloir translates: in dorsa suo), but it also may mean “arms” (see the Armenian lexica by Ciakciak and by Miskgian)
2 They are manuscripts 2 and 40 in Pusey and Gwilham’s Tetraevangelium. of the sixth century and A.D. 548 respectively The Peshitta text of the parallel in Lk. 4.11 reads “on their arms.”

(Bruce M. Metzger, Chapters in the History of New Testament Textual Criticism, p. 115-116)

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.