Matthew 6:14

Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος·

For if you forgive men their trangressions, your heavenly Father will also forgive you.

Matt 6:14 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]17
Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶνοὐράνιος·

MSS: B, G, K, M (f31rc1-2), S, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3 (p19), 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35 (f7r), 36, 43, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 504, 556, 892 (f33r-v), 1582, 1701, 2121, 2603, 2835 (f15rc1-2),

Matt 6:14 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Eαν γαρ αφηται τοις ανοις τα παραπτωματα αυτων αφησι και ϋμιν ο πηρ ϋμων ο ουρανιος

Matt 6:14 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Ἐὰν γὰρ ἄφητε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ϋμῶν ὁ οὐράνιος·

Matt 6:14 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Eαν αφητε τοις ανθρωποις τα παραπτωματα αυτω- αφησει υμειν· και ο πατηρ ϋμων ο ουρανιος

Matt 6:14 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]17v
εαν γαρ αφητε τοις ανοις τα παραπτωματα αυτων· αφησει και υμιν͵ ο πηρ ηυμων ο ουνιος·

Matt 6:14 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]
Eαν γαρ αφητε τοις ανοις · τα παραπτωματα αυτων · αφησει και ϋμιν· ο πηρ ϋμων· ο ουρανιος ·

Matt 6:14 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]24r
ἐὰν γὰρ ἀφῆΤε τοῖς ἀνοις τὰ παραπτώματα αὐτῶν· ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πηρ ὑμῶν ὁ οὐνιος·

Matt 6:14 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Εαν γαρ αφηται τοις ανθρωποις τα παραπτωματα αυτων αφησει και ϋμιν ο πηρ ϋμων ο ουρανιος

Matt 6:14 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]33-34
Εαν γαρ αφητε τοις ανοις τα παραπτωματα αυτων· Αφησει και υμιν ο πηρ υμων ο ουρανιος

Matt 6:14 [Codex Purpureus Beratinus (Φ043) (6th century)]
Εαν γαρ αφητε τοις ανοις τα παραπΤωματα αυτων αφησει και υμιν ο πηρ υμων ο ουρανιος

Matt 6:14 [Minuscule 1 (12th century)]166r
Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς Ἀνοις τὰ παραπτώματα αὐτῶν. ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πηρ ὑμῶν ὁ οὐνίος·

Matt 6:14 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]23r
ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς νθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν. ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πηρ ὑμῶν ὁ οὐνίος·

Matt 6:14 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]34r
ὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνοις τὰ παραπτώματα αὐτ{ῶν}ἀφήσει ϗ ὑμῗν ὁ πηρ ὑμῶν ὁ οὐνίος.

Matt 6:14 [Minuscule 113 (Harley MS 1810) (11th century)]36r
ἐὰν γὰρ ἀφῆτε Τοῖς ἀνοίς τὰ παραπτώματα αὐτ{ῶν}, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πηρ ὑμῶν ὁ οὐνίος.

Matt 6:14 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]20rc1
Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνοις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει ϗ ὑμῖν ὁ πὴρ ὑμῶν ὁ οὐνίος·

Matt 6:14 [Minuscule 439 (1159)]18rc1
ὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πὴρ ὑμῶν ὁ οὐνίος·

Matt 6:14 [Minuscule 490 (Add MS 7141) (11th century)]15vc2
Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν· ἀφίσει καὶ ὑμῖν ὁ πὴροὐνίοσ·

Matt 6:14 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]22v
ἐὰν γὰρ ἀφῆτε Τοῖς ἀνοις τὰ παραπτώματα αὐτῶν· ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πὴρ ὑμῶν ὁ οὐνίοσ·

MSS: 65, 504

Matt 6:14 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]24v
Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνοις τὰ παραπτώ{ματα} αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πηρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς ὀυνοῖς·

Matt 6:14 [Minuscule 2121 (11th century)]1r
ἐἂν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνοις Τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πηρ ὑμῶν ὁ οὐνίοσ·

Matt 6:14 [Lectionary ℓ1 (τη Κυριακη της Τυροφαγου) (Grec 278) (10th century)]108v
Εἶπεν ὁ κς · ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ανοις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πηρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος·

Matt 6:14 [Lectionary ℓ339 (Egerton MS 2163) (12th century)]144vc2-145rc1
(Κυριακῇ τῆς τυρο ἀποθ´)
Εἶπεν ὁ κς · ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνόις τὰ παραπτώματα αὐτῶν· ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πὴρ ὑμῶν ὁ οὐνίος ·

Matt 6:14 [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]136rc1
(Κυριακη της τυρωφαγου)
Εἶπεν ὁ κς · ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνόις τα παραπτώματα αὐτῶν ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πηρ ὑμῶν ὁ οὐρανιος ·

Matt 6:14 [Peshitta]
ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܶܫܒ݁ܩܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܣܰܟ݂ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܢܶܫܒ݁ܽܘܩ ܐܳܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ܂

Matt 6:14 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܢ ܓܝܪ ܬܫܒܩܘܢ ܠܒ̈ܢܝ ܐ̈ܢܫܐ ܣ̈ܟܠܘܬܗܘܢ܂ ܐܦ ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܢܫܒܘܩ ܠܟܘܢ܂

Matt 6:14 [Vulgate]
si enim dimiseritis hominibus peccata eorum dimittet et vobis Pater vester caelestis delicta vestra

Critical Apparatus :

(1) γαρ : א, B, E, G, K, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, Majority
(2) OMIT γαρ : D, L

(3) αφητε : B, D, E, G, K, L, M, S, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) αφηται : א, W

(5) αφησει : B, D, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) αφησι : א
(7) αφισει : 490

(8) και υμιν : א, B, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835?, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(9) υμειν και : D

(10) υμων : א, B, D, E¹, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 504, 556, 700, 892, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835?, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(11) ημων : E*
(12) OMIT υμων : 490, 901

(13) ουρανιος : א, B, D, E, G, K, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 504, 556, 892, 901, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835?, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(14) ουρανηος : L
(15) εν τοις ουρανοις : 700
(16) ADD τα παραπτωματα υμων : 1203

 

 

ΜΔ / Ϛ :

K (f24r), M (f31rc1-2), S (f47r), Ω (f37c2), 4 (f14r), 7 (f31v), 9 (f19v), 10 (f17v), 11 (f31r), 12 (p62), 13 (f5vc1), 22 (f3r), 34 (f33r), 36 (f36r), 113 (f36r), 157 (f34r), 230 (f23vc1), 438 (f30v), 439 (f18rc1), 500 (f19r), 504 (f22v), 556 (f10v), 700 (f24v), 892 (f33r-v), 1203 (f15v), 1582 (f17r), 1701 (f4r), 2121 (f1r), 2603 (f14v|32), 2835 (f15rc1)

 

Tischendorf Mt 6:14 Tischendorf Mt 6:14

 

 

A Textual Commentary On Matthew 6:14

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.