Matthew 6:4

ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, αὑτὸς ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

so that your alms-giving may be in secret; and your Father who sees in secret himself will reward you in the open.

Matt 6:4 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]16
Ὅπωςσου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, αὑτὸς ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

MSS: E, M, S (f26rc2-vc1), Φ, Ω (f36c1-2), 3 (p17-18), 8, 10 (f16v-17r), 12 (p61), 18 (f9r), 34 (f31v), 35 (f6v), 36 (f33v), 43, 44, 65, 72, 113, 201, 438, 439, 500, 504, 1203, 2603, ℓ1086 (f134vc2)

Matt 6:4 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Oπως η σου η ελεημοσυνη η εν τω κρυπτω και ο πηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσι σοι

Matt 6:4 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἑν τῷ κρυπτῷ· ϗ ὁ πατὴρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι

Matt 6:4 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]15v|32
Oπως η ελεημοσυνη σου η εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αυτος αποδωσει σοι

Matt 6:4 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]16v
οπως η σου η ελεημοσυνη εν τω κρυπτω· ϗ ο πηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω͵ αυτος αποδωσει σοι εν τω φανερω·

Matt 6:4 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]23v
ὅπως ἦ, σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῶ κρυπτῶ· καὶ ὁ πηρ σου ὁ βλέπον ἐν τῶ κρυπτῶ, ἀποδώσει συ ἐν τῶ φανερῶ·

Matt 6:4 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]12rc2-vc1
ὅπως ἦ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῶ κρυπτῶ, καὶ ὁ πηρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ· ἀποδώσει σοι ἐν τῶ φανερῶ·

MSS: L, 7, 13, 109, 157 (f33r), 490

Matt 6:4 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
οπως η σου η ελεημοσυνη εν τω κρυπτω και ο πηρ σου ο βλεπω- εν τω κρυπτω αυτος αποδωσι σοι ε- τω φανερω

Matt 6:4 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]33
Οπως ησου η ελεημοσυνη εν τω κρυπτω και ο πηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αυτος αποδωσει σοι εν τω φανερω

Matt 6:4 [Codex Purpureus Beratinus (Φ043) (6th century)]
οπως η σου η ελεημοσυνη εν τω κρυπΤω και ο πηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπΤω αυτος αποδωσει σοι εν τω φανερω·

Matt 6:4 [Minuscule 1 (12th century)]165v
ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· Καὶ ὁ πηρ σου ὁ βλέπ{ων} ἐν τῶ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι·

MSS: 1, 1582 (f16v)

Matt 6:4 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]22v
ὅπως ἦ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πηρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῷ· αὑτὸς ἀποδώσει σοι ἐν τῶ φανερῷ.

Matt 6:4 [Minuscule 72 (11th century)]14v
ὅπως ἦ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῶ κρυπτῶ· καὶ ὁ πήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ. αὑτὸς ἀποδώσει σοι ἐν τῶ φανερῶ.

Matt 6:4 [Minuscule 109 (1326)]33v
Ὅπως ἦ σου. ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρϋπτῷ· ϗ ὁ πηρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρϋπτῷ. ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ·

Matt 6:4 [Minuscule 113 (Harley MS 1810) (11th century)]35r
ὅπως ἦ σȣ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῶ κρϋπτῶ· καὶ ὁ πήρ σȣ ὁ βλέπων ἐν τῶ κρϋπτῶ, αὑτὸς ἀποδώσει σοι ἐν τῶ φανερῶ·

Matt 6:4 [Minuscule 201 (1357)]19rc2|ιs
ὅπως ἦ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῶ κρυπτῶ· ϗ ὁ πήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ, αὑτὸς ἀποδώσει σοι ἐν τῶ φανερῶ.

Matt 6:4 [Minuscule 438 (12th century)]29r-v
ὅπως ἦ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῶ κρυπτῶ. καὶ ὁ πήρ σȣ ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ, ἀυτὸς ἀποδώσει σοι ἐν τῶ φανερῶ·

Matt 6:4 [Minuscule 439 (1159)]17vc1
ὅπως ἦ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῶ κρυπτῶ· καὶ ὁ πήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ, αὑτὸς ἀποδώσει σοι ἐν τῶ φανερῶ.

Matt 6:4 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]21v
ὅπως ἦ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· ϗ ὁ πήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, αὑτὸς ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

Matt 6:4 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]23v-24r
ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· ϰ ὁ πηρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, ἀποδώσει σοι αὑτὸς ἐν τῷ φανερῷ.

Matt 6:4 [Peshitta]
ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܗܽܘ ܢܶܦ݂ܪܥܳܟ݂ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܐ܂

Matt 6:4 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܕܬܗܘܐ ܙܕܩܬܟ ܒܟܣܝܐ܂ ܘܐܒܘܟ ܕܚܙܐ ܒܟܣܝܐ ܢܦܪܥܟ܂

Matt 6:4 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܕܬܗܘܐ ܙܕܩܬܟ ܒܟܣܝܐ܂ ܘܐܒܐ ܕܚܙܐ ܒܟܣܝܐ ܢܦܪܥܟ ܒܓܠܝܐ܂

Matt 6:4 [Vulgate]
ut sit elemosyna tua in abscondito et Pater tuus qui videt in abscondito reddet tibi

Critical Apparatus :

(1) οπως : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Φ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) οπος : 11

(3) σου η ελεημοσυνη : א¹, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Φ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9c, 10, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) σου ελεημοσυνη η : א*
(5) σου η εημοσυνη : 9*
(6) ελεημοσυνη σου η :  D

(7) βλεπων : א, B, E, L, M, S, W, Δ, Φ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority
(8) βλεπον : K

(9) αυτος αποδωσει σοι : D, E, M, S, Δ, Φ, Ω, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 113, 201, 438, 439, 500, 504, 1203, 2603, ℓ1086, Majority, Peshitta
(10) αυτος αποδωση σοι : Σ
(11) αποδωσει σοι αυτος : 700
(12) αποδωσει σοι : B, L, 1, 4, 7, 13, 22?, 33, 109, 157, 230, 490, 556, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(13) αποδωσι σοι : א, W
(14) αποδωσει συ : K

(15) εν τω φανερω : E, K, L, M, S, W, Δ, Φ, Σ, Ω, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582c?, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta (ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܐ), Sinaitic Syriac (ܒܓܠܝܐ)
(17) OMIT εν τω φανερω : א, B, D, 1, 22, 33, 1582*, Syriac Curetonian, Vulgate

 

 

Tischendorf Mt 6:4 Tischendorf Mt 6:4

 

 

A Textual Commentary On Matthew :

(a) Tregelles, Tischendorf, Westcott-Hort, and NA27 follow א, B, 1 in omitting αὑτὸς. The Peshitta supports αὑτὸς found in the majority MSS.

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.