Matthew 9:31

οἱ δὲ ἐξελθόντες, διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ.

But they went out to spread the news about him in all that land.

Matt 9:31 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]30
Oἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ.

MSS: א¹, B, K, M, N, S, W, Y (3v-4r|10-11), Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 11 (f46v), 13, 22, 43, 157, 201, 438, 439, 490, 556, 700, 1582, 1701 (f12v)

Matt 9:31 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Oι δε εξελθοντες διεφημισαν αυτον εν ολη τη γη εκεινη

Matt 9:31 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Oι δε εξελθο-τες διεφημισαν αυτον εν ολη τη γη εκεινη

Matt 9:31 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
οι δε εξελθοντες διεφημεισαν αυτον εν ολη τη γη εκεινη

Matt 9:31 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Oι δε εξελθοντες διεφημεισαν αυτον εν ολη τη γη εκεινη

Matt 9:31 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]28r
οἱ δὲ ἐξελθόντες διἐφήμησαν αὐτον ἐν ὅλη τῆ γῆ ἐκεινη·

MSS: E, F (3vc2|p5), G, Ω, 10 (f25r), 12 (p79), 44, 500*, 892 (f43r), 2835 (f21rc1), ℓ339 (f51vc1), ℓ1086 (f78rc1)

Μatt 9:31 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]8rc1-2
οἱ δὲ ἐξελθόντες· διεφήμησαν αὐτὸν· ἐν ὅλη τῆ γῆ ἐκείνη.

Matt 9:31 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]31v
οἱ δὲ ἐξελθόντες· δἰἐφήμισαν αὐτὸν ἐν όλη τῆ γῆ ἐκείνη·

Matt 9:31 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
οι δε εξελθοντες διεφημισαν αυτον εν ολη τη γη εκεινη

Matt 9:31 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
οι δε εξελθο-τες διεφημισαν αυτον εν ολη τη γη εκεινη·

Matt 9:31 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]44
Οι δε εξελθοντες· διεφημισαν· αυτον· εν· ολη· τη· γη· εκεινη·

Matt 9:31 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]30r
οἱ δὲ ἐξελθόντες. διεφήμησαν αὐτὸν ἐν όλη τῇ γῇ ἐκείνῃ.

Matt 9:31 [Peshitta]
ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܦ݂ܰܩܘ ܐܰܛܒ݁ܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܝ܂

Matt 9:31 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܢܦܩܘ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܛܒܘ ܒܗ ܒܐܪܥܐ ܗܝ

Matt 9:31 [Vulgate]
illi autem exeuntes diffamaverunt eum in tota terra illa

Critical Apparatus :

(1) εξελθοντες : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) εξελθωτες : L

(3) διεφημισαν : א, B, K, M, N, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 22, 34, 35, 43, 157, 201, 438, 439, 490, 500c, 556, 700, 901, 1582, 1701, Majority
(4) διεφιμησαν : Σ
(5) διεφημεισαν : C, D
(6) διεφημησαν : E, F, G, L, Ω, 10, 12, 36, 44, 230, 500*, 892, 2835, ℓ339, ℓ1086,

(7) αυτον : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901c, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(8) OMIT αυτον : 901*

(9) ολη : א¹, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) OMIT ολη : א*

 

 

Tischendorf Mt 9:31 Tischendorf Mt 9:31

 

 

A Textual Commentary On Matthew 9:31

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.