Matthew 27:12

Καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, οὐδὲν ἀπεκρίνατο.

And when he was accused by the chief priests and the elders, he answered nothing.

Matt 27:12 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]107
Καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν Ἀρχιερέων καὶ τῶν Πρεσβυτέρων, οὐδὲν ἀπεκρίνατο.

MSS: A, E (f90v), F (f63r-v), G, K, M, Y (f71v-72r|144-145), Δ, Ω, 7, 22, 43, 44, 157, 438, 490, 700, 771, 892, 901 (f49v-50r), 1701 (f63r), ℓ339 (ii) (f191vc1), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv) (f176rc1), ℓ1086 (v) (f195vc2), ℓ1086 (vi) (f224r-v)

Matt 27:12 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc2
Και εν τω κατηγορισθε αυτον ϋπο των αρχϊερεων και πρεσβυτερων ουδεν απεκρινατο

Matt 27:12 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4rc2
Και εν τω κατηγορεισθαι αυτον ϋπο των αρχιερεων και των πρεσβυτερων ουδεν απεκρινατο

Matt 27:12 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc2
και εν τω κατηγορεισθαι αυτον υπο των αρχιερεων και των πρεσβυτερων ουδεν απεκρεινατο

Matt 27:12 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]97v
… ουδεν απεκρεινετο

* lacunae from Mt 27:2

Matt 27:12 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]59vc1-2
Καὶ ἐν τῶ κατηγορεῖσθαι αὐτον ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων· καὶ τῶν πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο.

Matt 27:12 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]105
Και εν τω κατηγορισθαι αυτον ὑπο των αρχιερεων και των πρεσβυτερων ουδεν απεκρινατο

Matt 27:12 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]121
και εν τω κατηγορεισθαι αυτον υπο των αρχιερεων και των πρεσβυτερων ουδεν απεκρινατο·

Matt 27:12 [Minuscule 201 (Add MS11837) (1357)]70vc1
καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων, οὐδὲν ἀπεκρίνατο·

MSS: S, 1, 8, 201, 556 (f52v), 1582 (f75v), ℓ339 (f186rc2)

Matt 27:12 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܩܰܪܨܰܘܗ݈ܝ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܽܘ ܠܳܐ ܦ݁ܰܢܺܝ܂

Matt 27:12 [Vulgate]
et cum accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus nihil respondit

Critical Apparatus :

(1) κατηγορεισθαι : A, B, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(2) κατηγορισθαι : W
(3) κατηγορισθε : א

(4) των πρεσβυτερων : A, E, F, G, K, M, W, Y, Δ, Ω, 7, 22, 43, 157, 438, 490, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(5) OMIT των : א, B, L, S, 1, 4, 8, 13, 201, 556, 1582, ℓ339

(6) απεκρινατο : א, A, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(7) απεκρεινατο : B
(8) απεκρεινετο : D
(9) αποκρινατο : L

 

 

ΤΚΑ / Δ :

A (f4rc1), F (f63rc2), K (f77r), L (f65rc2), M  (f85rc1), S (f73vc2), Y (f71v-72r|144-145), Ω (p150c1), 4 (f58v), 7 (f65v), 13 (f40rc2), 44 (f74v), 157 (f100v), 438 (f127r), 490 (f56rc1), 556 (f52v), 892 (f105v), 1701 (f63r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:12

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.