Matthew 27:7

Συμβούλιον δὲ λαβόντες, ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις.

And they took counsel together, they bought with them the potter’s field for a burial place of strangers.

Matt 27:7 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]106
Συμβούλιον δὲ λαβόντες, ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις.

MSS: א, A, B, C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13 (f40rc2), 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771

Matt 27:7 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc2
Συμβουλιον δε λαβοντες ηγορασαν εξ αυτων τον αγρο- του κεραμεως εις ταφην τοις ξενοις

Matt 27:7 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4rc1
συμβουλιον δε λαβοντες ηγορασαν εξ αυτων τον αγρον του κεραμεως εις ταφην τοις ξενοις·

Matt 27:7 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc2
συμβουλιον δε λαβοντες ηγορασαν εξ αυτων τον αγρον του κεραμεως εις ταφην τοις ξενοις

Matt 27:7 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]48
Συμβουλιον δε λαβοντες ηγορασαν εξ αυτων τον αγρον του κεραμεως εις ταφην τοις ξενοις

Matt 27:7 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]96v

* lacunae till Mt 27:12

Matt 27:7 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]59rc2
Συμβούλιον δὲ λαβόντες· ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις·

Matt 27:7 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]105
Συμβουλιον δε λαβοντες ηγορασαν εξ αυτων τον αγρον του κεραμεως εις ταφην τοις ξενοις

Matt 27:7 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]120
Συμβουλιον δε λαβοντες ηγορασαν εξ αυτων τον αγρον του κεραμεως εις ταφην τοις ξενοις

Matt 27:7 [Peshitta]
ܘܰܢܣܰܒ݂ܘ ܡܶܠܟ݁ܳܐ ܘܰܙܒ݂ܰܢܘ ܒ݁ܶܗ ܐܳܓ݂ܽܘܪܣܶܗ ܕ݁ܦ݂ܰܚܳܪܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܐܟ݂ܣܢܳܝܶܐ܂

Matt 27:7 [Vulgate]
consilio autem inito emerunt ex illis agrum figuli in sepulturam peregrinorum

Critical Apparatus :

 

A Textual Commentary On Matthew 27:7

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.